Viktigt möte om EU:s framtida jordbrukspolitik

Den 7 november träffades Europaparlamentes jordbruksutskott, medlemsstaternas jorbruksministrar och EU-kommissionen för att diskutera hur EU:s jordbrukspolitik kan förändras för att bli mer konkurrenskraftig. I öppningsanförandet betonade Europaparlamentets ordförande Jerzy Buzek hur viktig jordbrukspolitiken är genom att säga att den är en av de faktorer som kommer att ta oss ut ur den pågående krisen.

 

Diskussionen under mötet handlade främst om hur jordbrukspolitiken kan förenklas för att bli effektivare och mer produktiv. EU-kommissionens förslag som presenterades den 12 oktober, fick under mötet kritik från flera parlamentsledamöter och jordbruksministrar för att inte alls bidra till en förenklad byråkrati. Under mötet diskuterades också hur jordbruket bör reformeras för att möta nya utmaningar i form av exempelvis ökad prisvolitalitet och hårdare regler kring matsäkerhet.

 

Paolo De Castro, EU-parlamentariker från Italien och medlem av EU:s jordbruksutskott, kommenterade mötet med att beskriva det som som väldigt viktigt eftersom det banar väg för ett utökat sammarbete mellan Europaparlamentet och Ministerrådet. 

 

Klicka här för att läsa Europaparlamentets pressmeddelande från mötet

 

Klicka här för mer information och kommentarer till mötet av Paolo De Castro, MEP från Italien

 

Läs North Swedens tidigare nyhet om den framtida jordbrukspolitiken:

 

2011-10-14 Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013

 

/Joel Larsson och Hanna Högberg

15 Nov 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information