Ytterligare ekonomiska åtgärder i EU-kommissionens tillväxtöversikt för 2012

Varje år presenterar EU-kommissionen en tillväxtöversikt vilket drar upp linjerna för arbetet de kommande 12 månaderna. I likhet med den föregående tillväxtöversikten är de presenterade åtgärderna inriktade på att lösa den ekonomiska krisen genom ökad ekonomisk tillväxt, bättre styrelseformer ökad finansiell stabilitet.

I tillväxtöversikten uppmanas EU och medlemsländerna att fokusera på fem prioriteringar: 

  • att stärka de offentliga finanserna på ett differentierat och tillväxtfrämjande sätt,
  • att normalisera läget när det gäller utlåning till näringslivet,
  • att främja tillväxt och konkurrenskraft,
  • att tackla arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen,
  • att modernisera den offentliga förvaltningen. 


Den årliga tillväxtöversikten innehåller bland annat en lista över framlagda och planerade förslag som syftar till att främja en ökad tillväxt och som kommissionen vill ska få en påskyndad behandling i EU:s lagstiftningsprocess.

I tillägg till de fem åtgärderna presenterades även två nya förordningar för att ytterligare stärka övervakningen av de offentliga finanserna i euroområdet. Dessa två förordningar bygger på vad som redan har överenskommits i samband med de tidigare sexpacket, som kommer att träda i kraft i mitten av december.

Läs mer om tillväxtöversikten här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

25 Nov 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information