Årets entreprenörsregion 2012

Den 25 juni öppnade intresseanmälan till Europeiska entreprenörsregioner (EER) som har lanserats av EU:s regionkommitté i samband med sitt möte i utskottet för ekonomisk politik och socialpolitik (ECOS). Europeiska entreprenörsregioner (EER) är ett projekt som kartlägger och belönar EU-regioner med enastående entreprenörskap visioner oberoende av deras storlek, tillgångar och befogenheter. De regioner som har den mest övertygande och framtidsinriktade policystrategin kommer att tilldelas en entreprenörsutmärkelse: "Årets entreprenörsregion". Målet för detta initiativ är att skapa dynamiska, miljövänliga och företagarvanliga regioner över hela Europa. Åtgärdernas genomförande kommer fortlöpande att övervakas av EER-juryn.

EER-utmärkelsen har utformats i samarbete med Europeiska kommissionen och med stöd av aktörer på EU-nivå såsom UEAPME, Eurochambres och Social Economy Europe. Den star öppen för alla organisationer som vill bidra till en projektets mal.

Sedan den första utlysningen 2009, har etiketten tilldelats nio regioner: Land Brandenburg (Tyskland), County Kerry (Irland) och Murcia (Spanien) för 2011, Katalonien (Spanien), Helsingfors-Nyland (Finland) och Trnava Self- Governing region (Slovakien) för 2012, Nord-Pas de Calais (Frankrike), Södra Danmark och Styria (Österrike) för 2013.

Intresseanmälan för EER 2014

Följande ska ingå i ansökan:

  • En ambitionsplan där regionens EER-policystrategi presenteras.
  • En handlingsplan med konkreta åtgärder, inklusive åtgärder för genomförande/styrning och planerade kommunikationsaktiviteter.
  • Ett skriftligt politiskt åtagande i form av ett brev eller en förklaring, som ska visa att EER-strategin har stöd på relevant politisk nivå, t.ex. från den regionala församlingen, regionens regering eller annat bemyndigat organ (ett separat dokument, inget särskilt format).
  • Regionerna ska tydligt visa vilka åtgarder som ska uppnås till vilket datum (indikatorer) och vilka aktörer som har ansvaret för att genomföra de konkreta åtgärderna. Det viktigaste är utvecklingen av regionens entreprenörspotential!

Anmälningsblanketten återfinns tillsammans med annan information på EER:s webbplats.

/MB

17 Jul 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information