Årets sista toppmöte i Bryssel

Medlemsländernas stats- och regeringschefer samlades i Bryssel för att diskutera eurons framtid.

Den 13-14 december hölls årets sista toppmöte i Bryssel och fokus låg den här gången på eurons framtid. Toppmötet röstade under mötet för en färdplan som ska fortsätta integrera EMU-ländernas ekonomier och gav EU-kommissionen i uppdrag att tillsammans med Europeiska rådet, diskutera en  kommande solidaritetsmekanism.  Solidaritetsmekanismen är tänkt att belöna de insatser och reformer medlemsstater  genomför i syfte att stärka konkurrenskraft och tillväxt.

Däremot gick stats- och regeringscheferna emot att euroländerna ska tvingas till en så kallad eurozonsbudget samt att alla större ekonomiska reformer ska "diskuteras" av EU innan de ska genomföras. 

Toppmötet har också gett EU:s höga representant i utrikes- och försvarsfrågor, Katherine Ashton i uppdrag att ta fram diskussionsunderlag och utarbeta förslag och åtgärder för att stärka den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP).

Tidigare under veckan hade även medlemsländernas finansministrar enats om en gemensam banktillsyn av de största bankerna i Europa - den så kallade bankunionen - där Sverige dock valde att ställa sig utanför samarbetet. Tillsynen kommer utföras av den europeiska centralbanken (ECB). 

Läs Hermann Von Rompuys uttalande efter toppmötet

/Johan Leymann

19 Dec 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information