Access Europa–en plattform för kultur

Access Europa är en plattform och mötesplats för internationalisering av kulturella verksamheter, erfarenhetsutbyte och nätverkande, skapad av den fristående kulturorganisationen Intercult. Medlemmarna får även information om relevanta europeiska nätverk, omvärldsbevakning, kontakt med intressanta aktörer i EU, samt stöd och kunskap om vilka möjligheter det finns att söka medfinansiering till projekt.

Access Europa vänder sig till dig som är intresserad av kompetensutveckling mot den internationella arenan och arbetar med kulturfrågor i föreningar, institutioner, myndigheter, företag eller som frilansare.

Nu bjuder Access Europa in till ett första plattformsmöte och kick-off den 31 maj i Stockholm. Förutom att presentera plattformen och vad Access Europa har att erbjuda kommer seminarier om bland annat internationella samarbetsprojekt och Kreativa Europa att hållas.

Läs mer om Access Europa och vad plattformen har att erbjuda

/Joel Larsson och Hanna Högberg via Mid Sweden European Office

23 Maj 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information