Air Baltic

EU-kommissionen startade den 20 november en undersökning om flygbolaget airBaltic.

Bolaget ägs av den Lettiska staten och har fram till i somras bland annat trafikerat sträckan Umeå-Vasa. EU-kommissionen misstänker nu att den Lettiska staten medvetet har antagit en rad åtgärder i syfte att gynna airBaltic.

Bland annat misstänks Lettland ha utfärdat obligationer och lån till airBaltic som anses vara för fördelaktiga och kan utgöra ett statsstöd som övriga företag på marknaden inte har haft tillgång till. Statsstöd till privata företag strider mot EU:s konkurrenslagstiftning. 

Läs mer här

21 Nov 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information