Allmänna rådsmötet

Tisdagen den 20 november sammanträdde det  allmänna rådsmötet i Bryssel där medlemsländerna representeras av respektive lands EU-ministrar.

Syftet med mötet var att förbereda förhandlingarna inför Europeiska rådets toppmöte 22-23 november där stats- och regeringscheferna kommer diskutera den kommande budgetramen (MFF) för 2014-2020 . Sedan tidigare har ordföranden för Europeiska rådet, Herman van Rompuy tillsammans med EU-kommissionen tagit fram ett förhandlingsunderlag till toppmötet. Vi har tidigare rapporterat om detta här.

Det allmänna rådsmötet enades också om en fjärde partiell allmän riktlinje, det vill säga en politisk överenskommelse, för delar av den kommande sammanhållningspolitiken under 2014-2020. 

- Vid diskussionerna framkommer tydligare jämfört med tidigare diskussioner att lösningen är gemensam för EU:s samtliga 27 medlemmar. Det är också tydligt att långtidsbudgeten gäller för hela den planerade perioden, 2014-2020, sade Birgitta Ohlson som representerade Sverige i förhandlingarna. 

Läs mer om allmänna rådets möte här

/Johan Leymann

20 Nov 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information