Arbetsförmedlingen startar nytt Sverigekontor i Kiruna

120112-LKAB_webDet nya Sverigekontoret som öppnade den 1 januari, inrättades på uppdrag av Angeles Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedligens generaldirektör. Syftet är att parera en befarad kompetensbrist inom gruv- och mineralindustrin till följd av stora pensionsavgångar samtidigt som gruvindustrin står inför en kraftig expansion. Speciellt inom yrkesområden som arbetsledare, ingenjörer och tekniker är det svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Rekryteringen försvåras av en rad faktorer, bland annat bostadsbristen som gör det svårare att undvika en fly-in, fly-out arbetskraft och få till stånd en varaktig bosättning som utvecklar samhällena.

Totalt arbetar 8 000 personer inom gruvindustrin i Sverige och under de närmaste åren måste minst 5 000 personer rekryteras till sektorn för att inte satsningarna ska gå i stöpet.

/Joel Larsson och Hanna Högberg

12 Jan 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information