Axplock från EU-institutionerna

Sveriges kommuner och landsting har publicerat ett urval av dokument som EU-institutionerna har producerat under april och maj månad med beröring på Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Information om första medborgarinitiativet, rättvis handel i offentlig upphandling, modernisering av statsstödsreglerna och mycket mer finns att läsa om.

Läs mer på SKL:s hemsida.

/MB

20 Jun 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information