Budget för 2013

EU-parlamentet kritiserade Europeiska rådet vid plenum i Strassbourg

Förhandlingarna kring EU:s långtidsbudget pågår för fullt. Gruppledarna för de flesta av parlamentets politiska grupper ställde sig kritiska till rådets restriktiva budgetpolitik under tisdagens session i Strassbourg. Parlamentet har under hela förhandlingspolitiken bejakat en mer expansiv finanspolitisk linje och vill bland annat satsa mer på infrastruktur, forskning och innovation samt strukturfonderna inom sammanhållningspolitiken för att stimulera ekonomin.

Läs Mikael Jansons "State of Play" om budgetdiskussionerna och förhandlingarna kring sammanhållningspolitiken här 

Läs mer om parlamentets hållning i budgetdiskussionerna här

Läs om regeringens förhandlingar om sammanhållningspolitiken här

/Johan Leymann

24 Okt 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information