CEMR

Rådet för europeiska kommuner och regioner (CEMR) är den största organisationen för lokala och regionala myndigheter i Europa. Dess medlemmar är 55 nationella sammanslutningar av kommuner, städer och regioner från 40 europeiska länder. Tillsammans dessa organisationer representerar cirka 100 000 lokala och regionala myndigheter.

CEMR generalförsamling kommer under 26-28 september att hålla en konferens med temat Decentralisering, Demokrati, utveckling: Innovation inom 3D i Cádiz. Där bland annat Viviane Reding, Europeiska Kommissionens Vice Ordförande att delta och som är ansvarig för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap.

Programmet för Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR) generalförsamling är nu tillgänglig på tolv olika språk. Programmet finns på bulgariska, engelska, franska, georgiska, grekiska, italienska, polska, rumänska, serbiska, spanska och turkiska.

Fakta om CEMR

CEMR: har två mål: att påverka EU: s lagstiftning på uppdrag av lokala och regionala myndigheter och att ge en plattform för utbyte mellan sina medlemmar föreningar och deras förtroendevalda och experter.

CEMR: s verksamhet kretsar kring fem temaområden:

  • Demokrati, medborgarskap och utvidgningen;
  • Resurseffektivitet och miljö;
  • Partnerskap, samarbete och världspolitik;
  • Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning;
  • Lokala och regionala myndigheter som arbetsgivare och tjänsteleverantörer.

 

Läs mer om programmet här.

Mer information om CEMR på deras hemsida.

/MB

 

 

 

29 Aug 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information