Cloud strategy

Torsdagen den 27 september släppte EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik  (CONNECT) sin efterlängtade strategi för datormoln (Cloud Computing Strategy). 

Många av oss använder datormoln utan att tänka på det. Förenklat är det exempel på webbmejltjänster, Facebook och Spotify som alla använder molntekniken för att lagra bilder, videoklipp och textfiler.


Filerna lagras i enorma datacentrum med hundratals servrar och lagringssystem som är kompatibla med nästan alla datorprogram. När du vill komma åt din information behöver du bara koppla upp dig mot "molnet" från din dator, telefon eller surfplatta.

 

Strategin som presenterades av kommissionären för den digitala dagordningen, Neelie Kroes, framhåller att det inte är EU:s uppgift att tillhandahålla datormolntjänster till EU:s medborgare men att EU trots detta kan spela en viktig roll för att öka säkerheten och underlätta användandet av molntjänster.

Neelie Kroes

Kommissionären har stora förhoppningar till tekniken som enligt många bedömmare kommer bli en stor industri som förutom att effektivisera IT-användandet, även skulle kunna sysselsätta 3,8 miljoner människor år 2020, enligt kommissionens strategi för datormoln. 

EU kommer bland annat arbeta för att stärka konsumentskyddet för användarna och uppmuntra till en gemensam marknad för molntjänster genom att skapa lagstiftning för säkra och rättvisa avtalsvillkor. Vidare kommer kommissionen att arbeta med åtgärder som syftar till att skapa gemensamma standarder för molntjänster inom hela EU-området.

Eftersom den offentliga sektorn kommer att vara den största upphandlaren av molntjänster har ett flertal länder redan har skapat egna strategier för upphandling av molntjänster. På grund av detta förordar CONNECT en tredje nyckelåtgärd som går ut på att inrätta ett europeiskt partnerskap för att driva på innovation och  tillväxt inom den offentliga sektorn för molntjänster.

Läs mer om EU:kommissionens strategi för datormoln här

Läs mer om Luleå, Piteå och Bodens satsning "The Node Pole"

/Johan Leymann

 Inrättande av ett europeiskt Cloud partnerskap för att driva innovation och
tillväxt från den offentliga sektorn.

 

 

 

28 Sep 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information