Det finns fortfarande möjlighet att delta i Open Days 2012

120229-open-days-2012

Open Days 2012 arrangeras mellan 8-11 oktober och årets tema är Europas regioner och städer: att skapa förändring. Under detta tema återfinns tre prioriteringsområden, Smart och grön tillväxt för alla, Territoriella samarbeten- en tillgång för Europa samt Att leverera resultat. De fyra dagarna omfattar mer än 100 seminarier, workshops och debatter och erbjuder möjligheter till nätverksbyggande för de mer än 6000 deltagarna.

Sista anmälningsdag för medverkan i Open Days 2012 är 5 mars.

Är ni intresserade att delta? Nedan följer information om partnersök inför Open Days 2012.

Open Days officiella hemsida

Partnersök från Regione Umbria- Att leverera resultat

Partnersök från vleva- Territoriella samarbeten- en tillgång för Europa

Utlysning från Regionkommittén- Urban utveckling inom Östersjöstrategin

Den polska regionen Opolskie söker samarbetspartners. Intresseanmälan lämnas till Karolina Horbaczewska

Det turkiska nätverket Association of Social Democratic Municipalities (SODEM), är intresserade av att hitta partners inför Open Days. Mer information om SODEM finns här och intresseanmälan lämnas till Canan Karaosmanoglu

/Hanna Högberg och Joel Larsson

29 Feb 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information