EC arbetsprogram 2013

EU-kommissionen har antagit sitt arbetsprogram för 2013 som presenterades 23 oktober. Fokus kommer att vara att få fart på tillväxten och få arbetslösa tillbaka i arbete.

121031 flagga webb kopiera

EU-kommissionen har som uppgift att föreslå nya lagar. Nästa år och under första halvåret 2014 planera kommissionen att lägga fram cirka 50 nya initiativ. Därtill är redan ett antal andra förslag på gång.

De viktigaste prioriteringarna under året kommer att vara - att ta EU ur krisen och få fart på tillväxten på ett hållbart sätt. För att uppnå detta planeras en blandning av stimulansåtgärder, reformer av finanssystemet och insatser för en fördjupad union.

Sju områden pekas ut som prioriterade för att uppnå det övergripande målen:

  • Fördjupad ekonomisk och monetär union genom att stärkt konsumentskydd i finanssektorn och öppenhet 
  • Stärkt konkurrenskraft med hjälp av den inre marknaden och
  •  industripolitik genom bl. a sänkta kostnader och stimulans till offentlig-privata forskningssamarbeten.
  • Ett mer sammankopplat EU genom modernare infrastruktur, energinät och bredbandsutbyggnad.
  • Stöd till arbetslösa genom bättre arbetsförmedling och stöd till social inkludering.
  • Effektivare energi- och resursanvändning för ett hållbart Europa  genom hållbara insatser för bättre klimat, luftkvalitet och avfallshantering.
  • Ett tryggt och säkert EU genom att förebygga bedrägerier och felaktig användning av EU-pengar
  • Ökat EU-inflytande i världen genom nya handelsavtal, målinriktat samarbete med grannländer och en starkare roll för EU som världens största biståndsgivare.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

Läs EU-kommissionens arbetsprogram i sin helhet

/MB

31 Okt 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information