EIP om åldrande

Torsdagen den 11 oktober arrangerade Skåne European Office ett seminarium om det Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (EIP Ageing). 

Det Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande är ett av tre innovationspartnerskap som EU-kommissionen startat med åtgärder för att ta itu med viktiga samhällsproblem. Dessa kräver mer samordnade innovationsinsatser, både inom den offentliga och den privata sektorn för att Europa ska kunna förbättra livskvaliteten och säkra EU:s ledande ställning i världen. 

Seminariet inleddes ett anförande från Carl Johan Sonesson, ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd:

- Traditionellt har vi fokuserat på att bota sjukdomar, nu går vi mer och mer i riktning mot det förebyggande arbetet.

Sonesson pratade också om att det finns stora problem med en ojämlik vård i Sverige och Skåne, ett problem som stora delar av Europa också brottas med.

Med på seminariet var också Marianne van den Berg från EU-kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor (DG SANCO) som i sitt anförande betonade vikten av att bemöta den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning som Europa står inför. van den Berg gick också i genom målen med Europa 2020 som DG SANCO arbetar med att uppfylla och var i processen man står nu. 

Läs mer om innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande

Läs mer om vad innovationspartnerskap är

/Johan Leymann

12 Okt 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information