Enklare finansiering och ökad företagsamhet

Små och medelstora företag (SME:s) svarar för en stor del av den europeiska ekonomin, mer än 99 % av alla europeiska företag är att definiera som små och medelstora företag. Med tanke på detta har det länge varit en prioritering i EU att underlätta utvecklingen för dessa företag, inte minst med sysselsättningen i åtanke.  Små och medelstora företag står för två tredjedelar av jobben i den privata sektorn i Europa.

I samband med Europeiska SME representanternas möte presenterade Kommissionär Antonio Tajani, DG näringsliv med ansvar för näringsliv och industripolitik, flera konkreta initiativ med syfte att förenkla kapitalanskaffningen för små och medelstora företag. Förhoppningen är att skapa fler nya företag samt underlätta etablering i andra länder.  

Utöver detta förbereder EU Kommissionen en handlingsplan för entreprenörskap som beräknas vara klar hösten 2012. Syftet är att presentera förslag på hur man kan öka medborgarnas entreprenörskaps potential och överbrygga hinder och flaskhalsar.

Förslag på fokusområden till handlingsplanen är:

  • Underlättade av ägarbyten: 150 000 företag och 600 000 jobb försvinner årligen på grund av exempelvis pensionsavgångar.
  • Enklare konkurs förfaranden och möjligheter till en andra chans: fler företag kan skapas genom att göra det enklare och billigare att återuppta konkursdrabbade företag då 96 % av fallen är ärliga, det vill säga beroende på bland annat försenade betalningar.  
  • Unga entreprenörer: unga som lärt sig entreprenörskap på grund- eller gymnasieskola nivå startar oftare företag.   
  • Kvinnor: endast en tredjedel av EU:s egenföretagare är kvinnor.    
  • Seniorer och pensionärer: medborgare över 50 har värdefulla kunskaper och erfarenheter som kan användas till att starta företag.      

Genom att belysa dessa hinder och möjligheter hoppas man kunna frigöra entreprenörskap potentialen i EU och därmed stärka ekonomin och öka sysselsättningen.      

Läs mer om mötet här

Läs mer om SME:s här  

 

/Gabriel Henderson     

19 Jun 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information