Erik i EU-parlamentet

Erik Bergkvist, regionråd Region Västerbotten, deltog den 27 november vid Europaparlamentets hearing i utskottet för regional utveckling och var inbjuden som expert för att ge norra Sveriges perspektiv på hur EU:s sammanhållningspolitik har fungerat under programperioden för Norrlands del.

121205 erik ep_webb1

Med vid hearingen fanns utöver Erik Bergkvist (till vänster på bilden) också bland andra från det regionala utskottet dess ordförande, Danuta Hübner, samt Jens Nilsson, Europaparlamentariker från Östersund.

-  Regionala utvecklingsmedel från EU har varit avgörande för bland annat Norrlands utbyggnad av bredband som nu är en av världen bästa. Norrland behöver EU, men EU behöver även Norrland och det är viktigt att förmedla på vilket sätt vi i Norr kan bidra till hela Europas utveckling, sade Erik Bergkvist.

Han lyfte regionen som en viktig kugge i en utveckling av hela Europa där många regioner har gemensamma utmaningar som en åldrande befolkning, sjukvård på distans och nya behov av servicelösningar.

- Våra lösningar för att leva i en glest befolkad miljö kommer ha en avgörande betydelse för övriga Europa, då avstånd inte bara handlar om kilometer. Smarta lösningar som fungerar i glest befolkad miljöer, fungerar lika bra i storstäder så som Bryssel, ett exempel är sjukvård på distans.

Den offentliga utfrågningen, s.k. hearing i EU-parlamentet inledes med en presentation av en studie som begärts av kommittén för regional utveckling. Studien fokuserar på Europa 2020-strategin och hur de sju flaggskeppsinitiativ överensstämmer med sammanhållningspolitiken.

Erik var inbjuden som expert och representant för norra Sverige och talade utifrån rubriken "EU Cohesion Policy in the very North of Europe- Driving growth and achieving the EU2020 targets".

/MB

05 Dec 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information