ESIS för regional utveckling

Den 10 oktober gav Näringsdepartementet ut en informationsbroschyr kring EU:s strukturfonder och hur dessa skall användas som instrument för att gynna regional tillväxt och utveckling. Broschyren, "EU:s strukturfonder - tillväxtinjektioner för Sveriges regioner", ger exempel på finansierade projekt som har bidragit till regional utveckling i Sverige. ESIS på Luleå tekniska universitet lyfts som ett framgångsrikt projekt som gynnat tillväxten inom elektronikindustrin i Norrbottens och Västerbottens län.

ESIS bidragit till regional tillväxt inom elektronikindustrin

ESIS, "Elektronik System - ett regionalt Innovationssystem inom elektronik och inbyggda System", är ett projekt ägt av Luleå tekniska universitet som skall gynna tillväxten inom elektroniksektorn i Norrbottens och Västerbottens län och dess kompetensutveckling inom forskningssektorn. ESIS är ett projekt som har både finansierats av EU:s strukturfonder och andra regionala aktörer och samverkar idag med ett 80-tal företag genom Luleå tekniska universitet. Flertalet kommuner finns även med i samarbetet för att ta fram ny teknologi och nya produkter samt att bidra till kompetensutveckling och effektivare produktion. Projektperioden startades i 2008 och sträcker sig fram till slutet av 2013. Elektronikindustrin kräver ett långsiktigt arbete som innovationssystemet ESIS kan erbjuda.

Läs mer på ESIS hemsida

EU:s strukturfonder- instrument för regional utveckling

EU:s strukturfonder ingår i EU:s sammanhållningspolitik och fungerar som instrument för regional utveckling och sysselsättning. Sammanhållningspolitikens övergripande mål är att gynna ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och därmed minska ojämlikhet och regionala skillnader mellan Europas medborgare. Genomförandet görs genom att tillsätta olika nationella och regionala program som är i linje med Europa 2020-strategin.    

Läs mer i Näringsdepartmentets broschyren om ESIS och EU:s strukturfonder

vision_2020_LTU

 

/Eleanor Cooper

16 Okt 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information