EU-kommisionen söker samarbetspartners i råvarufrågor

Tillgång till råvaror är en viktig förutsättning för utveckling i norra Sverige samtidigt som konkurrensen om världens råvarutillgångar ökar. Syftet med det europeiska innovationspartnerskapet för råvaror är att att skapa en strategisk handlingsplan kring råvarurfrågor till EU-kommissionen samt att   utveckla nya och innovativa lösningar för hela råvarukedjan. Partnerskapet är en del i EU-kommissionens långsiktiga arbete för att säkra en hållbar tillgång på råvaror.

Är du intresserad av att delta i innovationspartnerskapet för råvaror? Anmäl dig senast 28 september 2012.

Läs mer om om innovationspartnerskapet för råvaror och gör en anmälan här

Johan Leymann

13 Sep 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information