EU-kommissionen har presenterat budgetförslaget för 2013

120509-eurosDen 25 april presenterade EU-kommissionen sitt förslag till kommande budget för 2013 som uppgår till 138 miljarder euro. Detta är en ökning med 6,8 procent från föregående år och beror delvis på att under 2013, vilket är det sista året i den pågående budgetperioden som sträcker sig från 2007-2013, kommer räkningarna för många pågående projekt, broar, järnvägar och motorvägar som binder samman EU och ökar vår konkurrenskraft. EU-länderna förband sig att genomföra de här projekten i tidigare budgetar och kommissionen är därför skyldig att betala för dem.

EU-kommissionen också vill koncentrera utgifterna till områden som kan bidra till högre tillväxt och fler jobb. Mer ska satsas på exempelvis forskning, utbildning, kompetensutveckling, energi, transportnät och ökad konkurrenskraft i EU.

Framtida utgifter för långsiktiga projekt kommer däremot inte att öka mer än inflationen. EU:s medlemsländer ska alltså inte behöva betala mer i framtida budgetar. Samtidigt sparar EU-kommissionen också ner där det går, man skär till exempel i dåligt fungerande program och minskar EU-institutionernas personalstyrka med en procent.

Budgetförslaget kommer nu att behandlas av ministerrådet som kommer att framföra sina synpunkter under  juli 2012, följt av Europaparlamentet.  Ifall meningsskiljaktigheter uppstår mellan dem, kommer ett 21 dagar långt förlikningsförfarande att inledas.

Läs mer om EU-kommissionens budgetförslag för 2013 här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

08 Maj 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information