EU-kommissionen lanserar Ditt första Eures-jobb

EU-kommissionen lanserar nu ett pilotprojekt, Ditt första Eures-jobb, som ska hjälpa ungdomar att hitta ett jobb i ett annat EU-land än hemlandet. Projektet syftar till att ge 5000 unga människor bättre möjligheter att hitta ett jobb utomlands samt att omvandla Eures, nätverket för EU-ländernas arbetsförmedlingar, till en heltäckande europeisk arbetsförmedlingstjänst.

I pilotprojektet har fyra arbetsförmedlingar från Tyskland, Spanien, Danmark respektive Italien valts ut för att hjälpa ungdomar att söka arbete utomlands. Som en del av projektet ingår att unga EU-medborgare mellan 18-30 år ska få information om och hjälp med anställning samt ges möjlighet att få ekonomiskt stöd för sina ansökningar eller för utbildning. Små och medelstora företag, företag med upp till 250 anställda, kan även ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka delar av kostnaden för att utbilda nyanställda arbetstagare och hjälpa dem att finna sig till rätta i företaget.

Läs mer om Ditt första Eures-jobb här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

29 Maj 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information