EU-kommissionen lanserar sitt största samråd någonsin om medborgliga rättigheter

Den 9 maj lanserade EU-kommissionen det största offentliga samrådet någonsin om medborgerliga rättigheter. Samrådet kommer att vara öppet under fyra månader, fram till den 9 september, och under denna tid kommer allmänheten att tillfrågas om vilka hinder de stöter på när de utövar sina rättigheter som EU-medborgare, exempelvis när de reser i Europa, röstar eller kandiderar i val, eller handlar på internet. EU-kommissionen vill även höra hur medborgarna vill att EU ska se ut 2020.

Synpunkterna från allmänheten kommer att användas som direkt underlag för EU-kommissionens politiska dagordning och utgöra grunden för kommande års EU-rapport om medborgarskapet, som kommer att läggas fram i maj 2013.

EU-kommissionens första rapport om medborgarskapet publicerades 2010 innehöll 25 konkreta åtgärder för att undanröja det som fortfarande hindrar EU-medborgare från att utöva sin rätt till fri rörlighet i EU. En av dessa är att öka människors medvetande om sitt EU-medborgarskap, sina rättigheter och vad dessa betyder i det dagliga livet och följaktligen har EU-kommissionen utsett 2013 till Europeiska medborgaråret.

Läs mer om samrådet här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

15 Maj 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information