EU-kommissionen om hälsa i EU

EU-kommissionen publicerade i sommar en skrift med namnet "Health in the EU what is in there for you?". Dokumentet behandlar aktuella åtgärder inom hälsoområdet och belyser vad som gäller i EU rörande sjukvård och hälsa.

Läs mer om vad som gäller inom hälsoområdet här

/Gabriel Henderson

24 Aug 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information