Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

Europaåren, ett år med ett speciellt tema, lanserades 1983 och har som syfte att öka medvetenheten om ett visst ämne som anses vara av betydelse för de europeiska medborgarna.

Temat för 2012 är aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna, Äldreåret. Andelen äldre människor i Europa ökar och mellan 2010 och 2030 kommer andelen européer över 65 år att öka med nästan 40 procent, vilket ger upphov till stora utmaningar men även möjligheter för det europeiska samhället och ekonomin. Avsikten med europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna är att förändra synen på åldrande till något positivt samt att öka medvetenheten om att äldre människors insatser är en samhällsinvestering och en tillgång. Tanken är också att öka kunskapen om aktiviteter och insatser som främjar ett aktivt åldrande.

Året kommer att uppmärksammas i alla medlemsländer och varje land har en nationell samordnare som organiserar temaårets aktiviteter. I Sverige är det Socialdepartementet som ansvarar för detta.

Den 14 februari arrangerade Regionkommittén en konferens med syfte att diskutera de sociala och ekonomiska utmaningarna som uppstår när en stor del av Europas befolkning åldras, samt hur regionala och lokala aktörer kan bidra till ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Läs en sammanfattning av konferensen här

Läs Sveriges arbetsplan för Äldreåret 2012 här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

16 Feb 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information