Europaparlamentet kräver flexibilitet i långtidsbudgeten

Förslaget om EU:s långtidsbudget för nästa period presenterades i juni förra året av EU-kommissionen. Nu  pågår intensiva förhandlingar i Europaparlamentet och i Ministerrådet.110928 röstning europaparlamentet3

Europaparlamentet menar att ju tajtare budgetramen är desto större flexibilitet behövs, då det finns förslag att minska budgeten för nästa period.

Europaparlamentet inte är redo att godkänna EU:s nästa sjuårsbudget (2014-2020) utan en politisk överenskommelse om en översyn av systemet för egna medel, som sätter stopp för existerande rabatter och andra korrigeringsmekanismer.

EU-ledamöterna vill införa ett nytt inkomstsystem baserad på EU-skatter och importavgifter istället för att som nu utgå från bruttonationalinkomsten. På så sätt skulle medlemsstaternas bidrag minska. Ledamöterna menar att det då skulle bli mindre diskussion mellan nettobetalare och nettomottagare i rådet. En större del av budgeten skulle nämligen finansieras av "europeiska pengar".

Nästa vecka, 28-29 juni, kommer Ministerrådet att diskutera långtidsbudgeten under ett toppmöte i Bryssel. Ett slutgiltig antagande beräknas komma under 2013.

Läs mer om beslutet här.

/MB

 

 

21 Jun 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information