Europaveckan 2012

I Norrbotten och Västerbotten firas Europadagen 9 maj genom en Europavecka med aktiviteter som ska uppmärksamma samarbetet i Europa.

Runt om i de båda länen arrangeras intressanta seminarier, föreläsningar och utställningar.

Besök www.europaveckan.eu för att hitta aktiviteter nära dig!

Varför firar vi Europadagen?

Europadagen firas den 9 maj till minne av Robert Schumans deklaration 1950 som syftade till att skapa ett enat Europa för att bevara freden efter andra världskriget. Deklarationen låg till grund för skapandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). Hans förslag betraktas i dag som startskottet för EU.

120424 europaveckan 2012

 

24 Apr 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information