Europeisk industri

Vad vill kommissionen göra för att långsiktigt stärka Europas industri?

Den 10 oktober släppte EU-kommissionens generaldirektorat för näringsliv ett pressmeddelande om de åtgärder man planerar för att stärka och utveckla europeisk industri: 

"Europa ska vända industrins minskande betydelse under 2000-talet för att få till stånd en hållbar tillväxt, skapa arbetstillfällen med högt mervärde och lösa de utmaningar som vårt samhälle står inför."

mission-growth

Åtgärderna som föreslås bygger på den årliga europeiska konkurrenskraftsrapporten 2012 som listar en rad målsättningar och förslag på åtgärder som krävs för att öka Europas konkurrenskraft. Bland annat föreslår kommissionen att förstärka industripolitiken genom åtgärder som syftar till att öka tillgången till och förbättra: 

  • Investeringar i innovation
  • Bättre marknadsvillkor
  • Tillgång till finansiering och kapital
  • Humankapital och kompetens

Meddelandet är ett svar på de stora utmaningar som den europeiska industrin står inför till  följd av den aktuella ekonomiska krisen. Det redogör för en rad prioriterade åtgärder som  dels ska bidra till en återhämtning på kort och medellång sikt, dels garantera den europeiska industrins konkurrenskraft och hållbarhet på lång sikt.

hållbar tillväxt, skapa arbetstillfällen med högt mervärde och lösa de utmaningar som vårt
samhälle står inför.

Läs hela pressmeddelandet här

Läs mer om EU:s industripolicy här

/Johan Leymann

22 Okt 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information