Felaktigt använda av jordbrukspolitik

Felaktigt använda medel i EU:s jordbrukspolitik dras tillbaka av EU-kommissionen. Sammanlagt 215 miljoner euro dras tillbaka på grund av bristande efterlevnad av EU:s regler och otillräcklig kontroll av jordbruksutgifter.

Medlemsländerna ansvarar för att betala ut och kontrollera utgifterna inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och kommissionen ska sedan kontrollera att länderna har använt pengarna korrekt. Från Sverige återkallas 20,4 miljoner euro för arealstöd.

Läs kommissionens pressmeddelande om återbetalning.

/MB

26 Sep 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information