Förnyelse av informationsnätverket Europa Direkt

Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med regionala och lokala partners i form av Europa Direkt-kontor. Syftet med ett Europa Direkt-kontor är att sprida information om EU:s politik anpassad för regionala och lokal behov, svara på allmänhetens frågor rörande EU, främja den lokala och regionala debatten om EU-frågor och ge möjlighet till boende i närområdet att tycka till om EU:s politik. Det finns närmare 500 lokala Europa Direkt-kontor i EU.

För perioden 2013-2017 eftersöker EU-kommissionen organisationer som vill agera värdar för Europa Direkt-kontor på lokal eller regional nivå.

Övergripande krav på sökande är att de måste vara ett erkänt offentligt- eller privat organ med uppdrag att utföra tjänster i allmänhetens intresse. Ansökningsförfarandet sker genom EU-kommissionens svenska representation med sista ansökningsdatum 10 september 2012.

Läs mer om ansökningsomgången här

Läs mer om Europa Direkt här

/Gabriel Henderson

26 Jun 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information