Framtiden för gruvnäringen i fokus på heldagsseminarium

120202 lkab_pressbild_borraI anslutning till Västerbottenveckorna arrangerade Georange, en intresseorganisation för gruv-och metallindustrin, ett heldagsseminarium den 30 januari på Grand Hotel i Stockholm. De 300 personerna i publiken fick möjlighet lyssna på handelsminister Ewa Björling samt representanter från, bland annat, EU-kommissionen, IF Metall samt olika gruvbolag tala om framtiden och de utmaningar som finns för gruvnäringen i norra Sverige. Bland de frågor som lyftes var hur gruvnäringens pågående expansion kan underlättas, hur miljöpåverkan kan reduceras samt betydelsen av fungerande infrastruktur.

Många regionala aktörer, däribland Erik Bergkvist, Regionstyrelsens ordförande i Västerbotten, och Mikael Janson, North Sweden, fanns även på plats för att diskutera hur en hållbar regional utveckling kan gynnas av det stora intresset för norra Sveriges råvaror.

Mer information om programmet finns här

Talarnas presentationer finns här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

02 Feb 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information