Frukostmöte om utmaningarna för norra Europa

120605-NSPA-frukostmöte2Den 5 juni anordnade North Sweden, tillsammans med de regionkontor som ingår i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), ett frukostmöte i Europaparlamentet. Värdar för mötet var europaparlamentarikerna Riikka Manner och Jens Nilsson som lockade cirka 30 deltagare.

Jens Nilsson inledde mötet med att säga att det inte finns några gränser i norra Europa och att NSPA är en naturlig förlängning av långvarigt samarbete mellan Sverige, Norge och Finland. Sedan dess grundande 2006 har NSPA:s inflytande ökat successivt vilket är speciellt beroende på det goda samarbetet med EU-kommissionen.

Mikael Janson, direktör på North Sweden, talade om potentialen, förutsättningarna och utmaningarna som NSPA:s glesbefolkade regioner har. De främsta utmaningarna består av långa avstånd, kallt klimat, åldrande befolkning och ett beroende av råvaruindustrin, vilket ger svåra förutsättningar att skapa ett hållbart samhälle. Men genom att definiera problemen och utmaningarna framgår även vilka möjligheter som finns i NSPA:s område, exempelvis är Norrbotten bland de främsta i världen på e-hälsa och Arjeplog har framgångsrika biltestverksamheter under vintern. NSPA-området har också världsledande kluster inom en rad områden som ger stora möjligheter till innovation och tillväxt.

EU-kommissionens förslag till långtidsbudget diskuteras för närvarande i ministerrådet och Riika Manner är huvudrapportör gällande Europeiskt territoriellt samarbete (ETC) för Europaparlamentet. Under frukostmötet presenterade hon vilka ändringar hon har gjort i EU-kommissionens förslag. Bland annat anser hon att EU-kommissionens föreslagna budget för ETC, 3,48 procent av den totala tilldelningen för fonderna i sammanhållningspolitiken, ska ökas till sju procent. Därtill menar hon att ETC bör kunna användas till infrastrukturprojekt

Frågan om infrastruktursatsningar återkom även under den avslutande diskussionen. Europaparlamentets huvudrapportör rörande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) anser att denna bör kunna användas till infrastrukturprojekt även för de mer utvecklade regionerna. Detta är en svår fråga som också diskuteras i Ministerrådet kunde Sofia Johansson, Regionalråd på den Svenska representationen i Bryssel, som var med på mötet berätta. EU-kommissionen är just nu den fortsatt hårdaste motståndaren mot att överhuvudtaget öppna för stöd till infrastruktur och informationsteknologi inom strukturfonderna. Förhandlingarna kommer troligen att pågå ända in i det sista.

/Hanna Högberg och Joel Larsson

05 Jun 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information