Generation 1992 – EUs inre marknad ur ett ungt perspektiv

120412 generation1992_enFör att uppmärksamma 20-årsdagen för EU:s inre marknad arrangerar EU-kommissionen en tävling som syftar till att visa olika aspekter kring vad den inre marknaden innebär för unga människor idag.

Tävlingen heter Generation 1992 och är öppen för personer födda 1992 som växt upp i en värld med fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital inom EU:s 27 medlemsländer. Det ger dem en unik möjlighet att ge nya perspektiv på EU:s inre marknad som de kan uttrycka genom att delta och skicka in en essä, foto, video, teckning eller mobilapplikation i en av kategorierna: utbildning och medborgarskap, sysselsättning och entreprenörskap, kultur och fritid eller konsumenter och miljö.

Läs mer om tävlingen på hemsidan Generation 1992

/Joel Larsson och Hanna Högberg

12 Apr 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information