Information om aktuella samråd

Information om hur man gör för att delta och skicka in sitt bidrag till samråden finns under respektive länk. 

Kunskap i havsfrågor 2020: från kartläggning av havsbotten till havsprognoser
Öppet under perioden:
120829 - 121215 
Läs mer här

Öppen utbildning - förslag till EU-initiativ om att främja utbildning och kompetensutveckling genom ny teknik 
Öppet under perioden:
120813-121113
Läs mer här

Vägavgifter i EU
Öppet under perioden:
120808-121104 
Läs mer här

Uppdatering av EU:s genomförandeplan för Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar
Öppet under perioden:
120802-121025
Läs mer här

Statligt stöd till miljöskydd
Öppet under perioden:
120731-121023
Läs mer här

Översyn av auktionskalendern för EU:s utsläppshandel
Öppet under perioden:
120725-121016
Läs mer här 

/Johan Leymann

04 Sep 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information