Inremarknaden firar 20 år

Inre marknaden firar 20 år genom att anordna olika aktiviteter i Bryssel och i Sverige. Inför 20-årsjubileet har kommissionen antagit en andre inremarknadsakt som kommer att presenteras under Inremarknadsveckan mellan den 15-20 oktober.  

Inför 20-årsjubileet är det många mål som har uppnåtts på vägen. Främst har den inre marknaden bidragit till att:

  • Europeiska konsumenter har fått ökad valfrihet av produkter och samtidigt lägre priser.
  • Den fria rörligheten har ökat för medborgarna genom resor, arbete och bosättning inom EU.
  • 2,5 miljoner ungdomar har nyttjat möjligheten till att studera utomlands de senaste 25 åren.
  • 23 miljoner företag har fått tillgång till 500 miljoner konsumenter och utlänska investeringar.


Eftersom den inre marknaden ses som vital för den europeiska tillväxtplanen, har kommissionen nu antagit en andra inremarknadsakt för att klara av den ekonomiska krisen. Den andra inremarknadsakten är en fortsättning på första inremarknadsakten (IP/11/469) med ett kapitel om en mer fördjupad och bättre integrerad inre marknad. 20-årsjubileet kommer att firas genom en Inremarknadsveckan med temat "Tillsammans för ny tillväxt" där just andra inremarknadsakten kommer att presenteras. Inremarknadsveckan kommer att ge möjlighet till fri diskussion mellan medborgare och beslutsfattare.

Läs mer om Inremarknadsveckan

Den andra inremarknadsaktens prioriteringar

Den andra inremarknadsakten består av 4 huvudområden samt 12 prioriteringar. Följande huvudområden ska bidra till tillväxt och sysselsättning: integrerade transport- och energinät; medborgares och företags rörlighet över gränserna; den digitala ekonomin; och åtgärder som stärker sammanhållningen och främjar konsumenterna.

Läs mer om de specifika åtgärderna i EU-kommissionens pressmeddelande

Kommande händelser inför 20-årsjubileet

- En Google-diskussion om den inremarknaden hålls den 10 oktober.
- Inremarknadsveckan kommer att hållas mellan den 15-20 oktober.
- Seminarium, "Den inre marknaden och krisen, lönekonkurrens och upphandling", i Stockholm den 17 oktober.
- EU-kommissionen lägger fram lagstiftningsförslag kring den andra inremarknadsakten fram till våren 2013.
- Europaparlamentet och rådet uppmanas att ge prioritet till kommissionens lagstiftningsförslag så dessa kan träda i kraft senast under våren 2014.  

single market week

 

/Eleanor Cooper

10 Okt 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information