Journalist resa till stassbourg

Är du journalist och vill lära dig mer om EU? Du kan söka ett resestipendium till någon av höstens sessioner.

Gemensamma regler för bolån och EU:s korttidsbudget för 2013. Det är några av de ämnen som Europaparlamentet ska debattera och rösta om under höstens fyra sessioner i Strasbourg. På plats i Strasbourg finns även Europeiska kommissionen, ministerrådet och det cypriotiska ordförandeskapet.

Höstens sessioner i Strasbourg hålls på följande datum: 

  • 10-13 september
  • 22-26 oktober
  • 19-22 november
  • 10-13 december 


Europparlamentets informationskontor hjälper också till med ackrediteringar, kontakter, tips och praktisk information till journalister som vill besöka parlamentet i Strasbourg. Debatterna i Europaparlamentet är offentliga inte enbart i kammaren utan också i utskotten. Här är det möjligt att på ett tidigt stadium läsa av den europeiska politiska debatten och söka de politiska knäckfrågorna när EU ska lagstifta.

Stipendiet täcker kostnader för flyg och består dessutom av ett schablonbelopp på 360 euro för övriga kostnader (hotell för minst 2 nätter, mat och övriga transporter).

Ansökan som görs skriftligen till Sverigekontoret via mail till epstockholm@europarl.europa.eu, fax eller brev ska innehålla en kort presentation av dig själv, vad du arbetar med och vilken sammanträdesperiod du helst vill åka till.

Ansökan
Läs mer och ansök här

/MB

29 Aug 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information