Medborgarinitiativet- möjlighet att påverka EU:s politik

120213 MedborgarinitiativMed start den 1 april får EU:s invånare större möjlighet att påverka EU:s politik genom medborgarinitiativet, som syftar till att öka den direkta demokratin inom EU. Detta innebär att EU-kommissionen, som tidigare hade initiativrätt på lagförslag, är nu formellt skyldig att ta ställning till förslag från allmänheten.

Initiativet kan handla om vilket politikområde som helst där EU-kommissionen har befogenheter att föreslå lagstiftning, exempelvis miljö, jordbruk, transport eller folkhälsa. Om EU-kommissionen anser att ett inlämnat initiativ följer EU-lag måste minst en miljon EU-invånare, från minst sju medlemsländer, skriva under initiativet. Efter detta prövar EU-kommissionen initiativet och kan antingen föreslå en ny lag, inleda en studie eller avstå från ytterligare åtgärder. Vad EU-kommissionen än bestämmer måste beslutet motiveras offentligt.

Läs mer om hur ett medborgarinitiativ går till här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

13 Feb 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information