MFF förhandlingar strandade

Stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet som sammanträdde i Bryssel 22-23 november misslyckades med att nå en överenskommelse om EU:s långtidsbudget.

Mikael Jansons "State of Play" gör en genomlysning av läget (klicka på denna länk)

Toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer samt EU-kommissionen strandade under fredagseftermiddagen efter att parterna enats om att det varit omöjligt att nå en överenskommelse. Sveriges statsminister betonade att det inte varit någon större dramatik bakom uppbrottet och att rådet ämnar ta nya tag med ett toppmöte i början av nästa år under irländsk ledning. 

EU:s kommande långtidsbudget (MFF) är tänkt att utgöra ett ramverk för årsbudgetar under 2014-2020.

Läs rådets gemensamma uttalande från mötet här
Läs regeringens och statsministerns uttalande här

Läs Mikael Jansons "State of Play" om de strandade förhandlingarna

/Johan Leymann

26 Nov 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information