NSPA arrangerar möte i Europaparlamentet

120523 NSPA loggaDen 5 juni anordnar North Sweden tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) ett frukostmöte i Europaparlamentet. Europaparlamentarikerna Riikka Manner och Jens Nilsson kommer att leda en diskussion om potentialen, förutsättningarna och utmaningarna som våra glesbefolkade regioner har.

Norrbottens och Västerbottens län, tillsammans med de övriga regionerna i norra Sverige, norra Norge och norra och östra Finland, tampas med utmaningar i form av kargt klimat, låg befolkningstäthet (0,6 procent av EU:s befolkning på tretton procent av EU:s yta) och långa avstånd inom och till de större marknaderna. Samtidigt har vi stora resurser i form av råmaterial såsom mineraler, skog och energi samt världsledande innovationskluster och nya tillväxtmöjligheter som ger mervärden för hela Europa.

EU:s politik är ett viktigt verktyg för att förverkliga det mervärdet i enlighet med tillväxtstrategin Europa 2020. Det finns flera goda exempel på hur regionerna inom NSPA har lyckats vända utmaningar till möjligheter med hjälp av EU:s strukturfonsstöd. Eftersom de glest befolkade regionerna har fått en extra allokering i förslaget till EU:s budget för nästa programperiod (2014-2020) är det viktigt för personer som arbetar för Europarlamentet och andra EU-institutioner att känna till utmaningarna, förutsättningarna och potentialen som Norrbottens och Västerbottens län och övriga NSPA-regioner har.

När: 5 juni, 08.30-09.30. Frukost serveras från kl. 08.00
Var: Europaparlamentet, sal A5G315

Om du inte har passerkort till Europaparlamentet, var god anmäl dig genom att skicka namn, nationalitet, födelsedatum, vilket slags ID-kort och ID-kortnummer till info@nspa-network.eu senast den 28 maj.

Den officiella inbjudan hittar ni här

23 Maj 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information