NSPA Open Days 2012

Norra Europas samarbete över gränserna var på allas läppar när Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) med North Sweden European Office som så kallad Lead Partner arrangerade sitt seminarium under Open Days 10-årsjubileum.

Över 150 personer samlades för att delta på seminariet med rubriken NSPA - The Heart of European East-West Crossborder Cooperation. Under seminariet deltog talare från hela NSPA-regionen och berättade om goda exempel på samarbeten över gränserna. Den fullsatta lokalen visade på att NSPA:s samarbete är något som väcker intresse inom EU. EU-kommissionen är dessutom i färd med att ta fram en ny strategi gentemot Arktis.

- Jag hoppas att detta seminarium kommer att uppmärksamma de norra delarna i Europa och ge mer kunskap om vår regions förutsättningar inledde dagens moderator, Jens Nilsson, Europaparlamentariker (S).

Hållbar utveckling i "High North"
Torgeir Larsen, statssekreterare vid utrikesministeriet i Norge, var första talaren och han berättade om hållbar utveckling i norra Europa samt regionala och nationella samarbeten inom Barentsregionen och Arktisk.

- Arktiska området är en av de mest dynamiska regionerna just nu och saker händer snabbt, sa Larsen.

121009 - Torgeir Larsen

Företagens utmaningar
Andreas Lind från Handelskammaren i Norrbotten, berättade om framstegen i Norrbotten där han lyfte fram Facebook etablering i Luleå.  Orsaken till att man valde just Luleå i Norrbotten var framförallt tre orsaker; skickliga medarbetare, lättillgängligheten och kylan.

Norrbotten har högst BNP och utbildningsgrad per capita i Sverige samtidigt som man har den lägsta arbetslösheten, något som Lind ser som stärkande men även utmanande.

- Viktigaste exportpartners är norra Norge och norra Finland när vi frågar företagen i Norrbotten. Samma svar får vi på frågan om vilka företagen skulle vilja utveckla sin export ytterligare till.

Östersjöstrategin och det arktiska inom EU
Dorota Witoldson från Kommissionens regionala enhet visade på exempel hur projekt inom Östersjöstrategin stödjer ökad samverkan och kommunikationer i hela regionen.

Ramon van Barneveld från Kommissionens maritima enhet fyllde på med det pågående arbetet kopplat till de arktiska frågorna som det arbetas allt mer intensivt med från EU:s sida.

Colin Wolfe, enhetschef för makroregionala strategier inom Kommissionen, avslutade diskussionen med att konstatera att EU absolut efter detta seminarium kommer att komma ihåg NSPA-området i det fortsatta arbetet med strategier för High North.

Mikael Janson, direktör för North Sweden, avslutade seminariet med att tacka talarna för att ha givit såväl helikopter- som vardagsperspektivet på det som är NSPA, samarbete över alla gränser i det nordliga Europa.

Läs hela North Swedens konferensrapport här

Mer information och talarnas presentationer hittar du på NSPA:s hemsida

/MB

10 Okt 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information