Ny handlingsplan för att fördubbla e-handeln till 2015

120123 e-handelFör att undanröja de hinder som bromsar utvecklingen inom e-handel och för att fördubbla dess andel av detaljhandelns försäljning inom EU till 2015, lanserade EU-kommissionen i mitten av januari en handlingsplan med 16 specifika åtgärder.

Handlingsplanen kommer att göra det lättare att handla varor över nationsgränserna och även förbättra säkerheten kring konsumentskydd och konsumentinformation. Detta ska bidra till att färdigställa den digitala inre marknaden, där e-handeln har potential att uppgå till 20 procent av tillväxten och arbetstillfällen i vissa medlemsländer. Här nämner EU-kommissionen Sverige som ett av de länder som har möjlighet att uppnå de här tillväxtsiffrorna. Bakgrunden till handlingsplanen är att vinsterna som e-handeln bidrar med årligen uppgår till 11,7 miljarder euro för EU:s konsumenter. Om e-handelns andel av detaljhandeln stiger till 15 procent beräknas vinsterna för konsumenterna öka till 204 miljarder euro. Samtidigt bidrar e-handeln till att stärka den europeiska sammanhållningen genom att öka tillgängligheten av varor och tjänster för medborgare bosatta i glesbebyggda områden.

Åtgärderna som föreslås syftar till att:

  • stödja tillgången till olika onlinetjänster
  • göra det enklare att köpa och betala varor över internet
  • bidra till effektivare och prisvänliga leveranser av varor mellan EU-länder
  • öka transparensen av priser och företag samt stärka konsumentsäkerheten
  • erbjuda bättre skydd mot missförhållanden på internet
  • öka tillgången av bredband hos medborgarna

Läs mer om den nya handlingsplanen på EUROPA, EU:s officiella webbplats

/Joel Larsson och Hanna Högberg

23 Jan 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information