Nya landshövding i Västerbotten

Regeringen har idag utsett Magdalena Andersson som Västerbottens nya landshövding. Magdalena kommer att tillträda den 1 november 2012 och har skrivit på ett kontrakt fram till oktober 2018. Magdalena sitter i riksdagen som moderat ledamot för Jönköping sedan 2003 och har en lång karriär inom politiken och har bland annat arbetat som ordförande för moderatkvinnorna.

- Det är en stor ära att bli utnämnd till landshövding och jag ser fram mot uppdraget. Västerbotten är ett län som har allt från verklig glesbygd till pulserande storstadsliv. Mitt mål är att Västerbotten ska utvecklas och vara en attraktiv region för ännu fler. De erfarenheter och kontakter jag själv har i bagaget kommer att komma väl till pass, säger Magdalena Andersson i ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

Läs mer om regeringens uttalande

Magdalena Andersson pressbild riksdagen

Eleanor Cooper

20 Sep 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information