Nya samråd

Information om hur man gör för att delta och skicka in sitt bidrag till samråden finns under respektive länk. 

Översyn av EU-reglerna om samordning av arbetslöshetsförmåner och förmåner vid långvarigt vårdbehov (förordning (EG) nr 883/2004)
Öppet under perioden:
05.12.2012 - 05.03.2013
Läs mer här 

Civilrättsligt skydd av immateriella rättigheter - samråd om effektiv prövning och tillgängliga åtgärder 
Öppet under perioden:
30.11.2012 - 30.03.2013
Läs mer här  

Public consultation on an integrated delivery market to boost e-commerce in the EU
Öppet under perioden:
29.11.2012 - 15.02.2013
Läs mer här  

 

03 Dec 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information