Nytt kandidatland

Kommissionen presenterade i oktober det årliga utvidgningspaket med riktlinjer inför hur man ska jobba kommande år.

I paketet har man tagit fram en rapport om de framsteg som gjorts det senaste året i kandidatländerna. Nyckelfaktorer som beskrivas för kandidatländernas EU-inträde är en starkare demokratisk styrning, tryckfrihet och ekonomisk stabilitet.

Kommissionen bekräftar också att Kroatien är väl förberedda för EU-medlemskapet nästa år.

Läs mer om kommissionens årliga utvidgningspaket

/MB

 

07 Nov 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information