Open Days 2012

Open Days - Europeiska veckan för regioner och städer är ett årligt återkommande fyra dagar långt evenemang där städer och regioner visar upp sin förmåga att skapa tillväxt och arbetstillfällen, genomföra den europeiska sammanhållningspolitiken och visa på vikten av inflytande från den lokala och regionala nivån.

Open Days arrangerades första gången 2003 då Regionkommittén bjöd in  lokala och regionala representationskontor i Bryssel att öppna sina dörrar för besökare. Ett år senare anslöt även EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik.

Under åren har Open Days vuxit till den viktigaste händelsen för personer som arbetar med eller är intresserade av EU:s regionalpolitik. Totalt väntas cirka 6 000 deltagare delta på över 100 seminarier och debatter, utställningar och möjligheter till nätverkande.

Årets upplaga, den tionde i ordningen, öppnades av bland andra José Manuel Barroso, Europeiska kommissionens ordförande och Herman van Rompoy, Europeiska rådets ordförande. Open Days 2012 gick under parollen: "Europe's regions and cities: Making a difference".

Läs mer om Open Days här

/Johan Leymann

 

 

OPEN DAYS - Europeiska veckan för regioner och städer är en årlig fyra dagar långa evenemanget under vilken städer och regioner visa upp sin förmåga att skapa tillväxt och arbetstillfällen, genomföra den europeiska politiken s sammanhållningspolitik, och bevisa vikten av den lokala och regionala nivån för god europeisk styrning.
Händelsen skapades 2003 då Regionkommittén inbjudna Brysselbaserade lokala och regionala representationer i Europeiska unionen att öppna sina dörrar för besökare samtidigt. Ett år senare Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik anslöt sig också äventyret.
Utveckling från idé har evenemanget blivit en europeisk nätverk plattform för experter inom regional och lokal utveckling. Utbyte av god praxis på ekonomisk utveckling och social integration, gränsöverskridande samarbete, offentlig-privata partnerskap, regional innovation och gemenskap ledda lokal utveckling har blivit några av de många ämnen.
Under åren har OPEN DAYS vuxit till den viktigaste händelsen på EU: s regionalpolitik. Det välkomnar cirka 6 000 deltagare i oktober varje år (lokal, regional, nationell och europeisk beslutsfattare och experter) för mer än 100 seminarier och debatter, utställningar och möjligheter till nätverkande.
Förutom de Brysselbaserade verkstäder, vissa 250 lokala evenemang löper från september till november över hela Europa
10 Okt 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information