På gång inom EU 2012

120328 På gång inom EUPå gång inom EU är en publikation som ges ut två gånger per år av Sveriges kommuner och landsting som informerar om det senaste som har hänt och som kommer att hända inom EU:s institutioner. Viktiga frågor som behandlas i denna utgåva är EU-kommissionens förslag till kommande långtidsbudget för 2014-2020, förhandlingarna kring den framtida sammanhållningspolitiken samt det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Andra intressanta frågor som lyfts fram är, bland annat, svenska regioners engagemang i Östersjöstrategin och det nya Medborgarinitiativet som lanseras den 1 april.

Läs hela numret här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

28 Mar 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information