Parlamentets budgetkommitte

Den 4-5 oktober sammanträdde EU-parlamentets budgetkommitté i Bryssel för att diskutera budgeten för 2013.  En viktig faktor i de pågående förhandlingarna är att EU-kommissionen - EU:s verkställande organ - befinner sig i en allt mer prekär finansiell situation. Enligt Alain Lamassoure -ordförande för EU-parlamentets budgetkommitté - saknar EU likvida medel för att uppfylla viktiga åtaganden och flera av EU:s största budgetposter kommer inom kort inte kunna betala ut pengar till utlovade satsningar och förpliktelser. Bland annat har Europeiska socialfonden inte kunnat genomföra utbetalningar av medel sedan månadsskiftet september/oktober och Erasmusprogrammet kommer att få slut på pengar inom några dagar. 

I förslaget till budget för 2013 som Janusz Lewandowski - kommissionär med ansvar för ekonomisk planering och budget - väntas presentera finns en rejäl uppräkning av budgeten, dels för att täppa till de hål som redan finns för att täcka framtida underskott. Flera bedömare har uppskattat att det saknas upp emot 10 miljarder Euro, enbart fram till årskiftet 2012/2013. Trots detta är det oklart om rådet kommer att godkänna EU-parlamentets och EU-kommissionens budgetframställan eftersom många länder själva brottas med budgetar i obalans.

Budgetförhandlingarna i den så kallade trojkan - EU-kommissionen, rådet och EU-parlamentet - har också kritiserats av flera för att vara krånglig och sakna transparens.  Efter budgetkommitténs sammanträdde i förra veckan uttalade sig Lamassoure kraftigt i brittiska BBC om att det finns en motsättning mellan vad medlemsländerna utlovar och vad de faktiskt levererar.  Lamassoure  kritiserar även processen där EU-länderna begär pengar från EU för en mängd olika projekt och sedan klagar på att budgeten blir för hög när EU-kommissionen tillmötesgår kraven.

Enligt budgetutskottets ordförande söker lokala eller regionala myndigheter stöd direkt till EU utan att gå via staten och många länders finansministrar vet därför inte hur mycket EU-pengar det egna landet faktiskt har begärt. Därför föreslår parlamentet att alla länder utser en nationell myndighet som sammanställer alla krav varje år och offentliggör summan. 

Läs mer om EU-kommissionens budgetförslag här

Läs EU-parlamentets uttalande här

/Johan Leymann

08 Okt 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information