Planet

Torsdagen den 25 oktober presenterades SERN-projektet Planet och riktlinjer för framgångsrika projekt på ett seminarium i Bryssel där Norrbotten är med som projektexempel.

SERN står för Sweden-Emilia-Romagna Network och  är ett bilateralt nätverk mellan Sverige och Italien. Projektet syftar till att stärka tjänstemäns kunskaper om projektplanering och hur man på ett framgångsrikt sätt kan driva tematiska projekt vilket lett till ett flertal godkända projekt inom EU:s program "Ett Europa för medborgarna" (EFC).  Planet delfinansieras med stöd från EFC och har bland annat utbildat tjänstemän i projektkunskap. Totalt har tjänstemän från 5 länder - Sverige, Italien, Finland, Spanien och Polen - deltagit i Planet som pågår under hela 2012. 

Under seminariet presenterades även projektet Managing Networks of Twinned Towns (MaNTT) som bland annat lett fram till en samling riktlinjer för hur man framgångsrikt kan bedriva projekt. Norrbotten deltar i projektet med representanter från landstinget, kommunförbundet och 6 kommuner (Piteå, Kalix, Boden, Älvsbyn, Arvidsjaur och Jokkmokk).

IMG_5383

De inblandade parterna arbetar tillsammans för att stärka en uppsättning gemensamma principer och skapa innovativa webbaserade verktyg som kan underlätta samordningen mellan aktörer som arbetar över Europa, exempelvis genom en gemensam e-plattform.

Riktlinjerna finns tillgängliga för alla att ta del av och har också uppmärksammats i EU-kommissionens publikation "The Citizens Effect" som samlat 25 framgångsrika sammarbetsprojekt. 

Läs mer om MaNTT:s riktlinjer här

Läs mer om Planet-projektet här

/Johan Leymann

01 Nov 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information