Projekt riktade till demensvård prisas

European Local Inclusion and Social Action Network (ELISAN) och Foundation Médéric Alzheimer har utlyst tävlingen Living with and despite Alzheimer's disease i syfte att belöna projekt som arbetar med att förbättra det dagliga livet för personer med demens och deras anhöriga.

Tävlingsbidragen ska vara redan påbörjade projekt med innovativa koncept som bidrar till att förbättra livsvillkoren för personer med demens, som bor hemma eller på äldreboende, och deras familjer.

Tävlingen riktas till kommuner, regioner, icke-statliga organisationer och offentliga myndigheter. Deltagarna behöver inte vara medlemmar i nätverket ELISAN.

Sista ansökningsdag är 15 juni.

Läs mer om tävlingen här

Ansökningsblankett hittar ni här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

05 Jun 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information