Regioner och kommuner för ökad jämställdhet

12313 jämlikhetEuropeiska kommuners och regionförbunds samarbetsorganisation (CEMR) har på den internationella kvinnodagen 8 mars öppnat ett kunskapscentrum för jämställdhet i Europa (Observatory of the Charter on Eqaulity of women and men in Local Life). Detta är en uppföljning på den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, som presenterades av CEMR 2006, och som syftar till att undertecknare ska arbeta med jämställdhet på bästa sätt utifrån de ramar och befogenheter som den egna organisationen har. I dagsläget har nästintill 1300 regioner och kommuner skrivit under deklarationen.

Det nyöppnade kunskapscentret, till stor del finansierat av SKL, syftar till att hjälpa till med upprättande, genomförande och uppföljning av lokala handlingsplaner för ökad jämställdhet. I tillägg kommer kunskapscentret även utgöra en plattform för utbyte och samarbete mellan lokala och regionala myndigheter och andra nationella intresseorganisationer.

Läs mer om kunskapscentret för jämställdhet här

Mer information om den Europeiska deklarationen om jämställdhet finns här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

13 Mar 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information