Regionkommittén inleder studie om EU-medborgarskap och rättigheter

Alla EU:s medborgare omfattas av en rad grundrättigheter som, exempelvis, att det ska vara fritt att bo resa vart som helst i EU, att diskriminering på grund av nationalitet är förbjudet och att det ska vara fritt att rösta och ställa upp i kommunala val och val till Europaparlamentet. Med syfte att säkerställa att alla EU:s medborgare är medvetna om de rättigheter EU-medborgarskapet innebär kommer 2013 att vara det Europeiska året för medborgare.

För att inför det kommande Europaåret undersöka vilken roll regionala och lokala myndigheter spelar vid implementeringen av medborgerliga rättigheter kopplade till EU-medborgarskapet, har Regionkommittén nyligen inlett studien "Studie om den roll lokala och regionala myndigheter har i främjandet av EU-medborgarskap och medborgerliga rättigheter". Resultatet av studien kommer att presenteras på ett forum andordnat av Regionkommittén den 28 november 2012.

En del av studien är baserad på en enkätundersökning med tre teman; rätten till att bo och röra sig fritt i EU, rätten att föra fram klagomål till en ombudsman och göra framställningar till Europaparlamentet, samt rätten att rösta och ställa upp som kandidat till kommunala val och val till Europaparlamentet. Studien riktar sig till alla EU:s medborgare så gör din röst hörd och delta i undersökningen!

Gå till Centre for Strategy & Evaluation Services som genomför studien åt Regionkommittén och delta i undersökningen

/Joel Larsson och Hanna Högberg

16 Maj 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information